Polityka prywatności serwisu www.develey.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

 

Niniejsza Informacja określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego develey.pl/sklep poprzez Serwis.

Uprzejmie informujemy, że firma Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batalionu Platerówek 3, KRS 0000040165, NIP 524-10-17-996, REGON 010898648 (dalej: „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batalionu Platerówek 3, NIP 524-10-17-996, REGON 010898648, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000040165.

 

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa

lub za pośrednictwem zakładki – Kontakt.

 

W kontekście strony www Develey oraz komunikacji elektronicznej, Dane Osobowe przetwarzane są w następujących celach:

• w celu utworzenia i zarządzania kontem użytkownika w serwisie develey.pl (za zgodą Użytkownika);

• w celu realizacji sprzedaży produktów, na podstawie umowy sprzedaży zawieranej między Develey a Użytkownikiem (za zgodą Użytkownika);

• w celu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów;

• w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail – w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy;

• w celach związanych z udziałem Użytkownika w akcjach promocyjnych Develey (za zgodą Użytkownika).

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (np. w celach marketingowych), użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie. Można tego dokonać w panelu użytkownika po zalogowaniu, przez kliknięcie w link „wypisz z newsletter’ a”, który znajduje się w każdej wiadomości marketingowej, oraz przez kontakt z nami pod adresem: e-sklep@develey.pl

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie mogą być udostępnione współpracownikom oraz partnerom Administratora by realizować powyższe cele. Katalog partnerów wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ze zgody użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego tj. m.in.:
– przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne (przelew online lub za pośrednictwem karty płatniczej);
– podmioty wspierające Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych;
– dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych;
– dostawcy usług prawnych i doradczych;
– dostawcy usług księgowych.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przetwarzane:

 

a) dane dotyczące konta w sklepie internetowym Develey będą przechowywane do momentu usunięcia konta, a w przypadku jego usunięcia Develey będzie przechowywał dane tylko w niezbędnym zakresie;

b) dane dotyczące zakupów w sklepie internetowym lub udziału w promocjach mogą być przechowywane dłużej, jeżeli przepisy prawa tak nakazują. Dotyczy to np. zakupów, na które wystawiona została faktura oraz rozliczenia podatku od nagród w konkursach – takie dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies:

 

Develey dokłada wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji i były jak najbardziej pomocne. W tym celu używamy plików cookie lub podobnych technik. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzystamy z tych informacji i jak użytkownik strony może zarządzać zgodami na wykorzystanie cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (komputerze lub urządzeniu mobilnym) po odwiedzeniu niektórych witryn. Na stronie WWW Develey mogą być także używane inne podobne techniki, takie jak piksele śledzące, sygnały nawigacyjne (web beacons), odciski palców urządzeń itd. Dla uproszczenia wszystkie te techniki będą nazywane dalej „plikami cookie”.

Develey wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

 

• do poprawnego funkcjonowania witryny. Bez plików cookie witryna miałaby trudności z zapamiętaniem logowania lub produktów dodanych do koszyka. Takie pliki są nazywane wymaganymi plikami cookie.
• do analizy sposobu użytkowania witryny, obliczania liczby gości oraz wprowadzania usprawnień. Nie wysyłamy statystyk użytkowania witryny ani innych raportów do indywidualnych osób. Tego typu pliki są nazywane analitycznymi plikami cookie.
• do integracji mediów społecznościowych w witrynie, co umożliwia natychmiastowe udostępnianie strony lub produktu na ulubionych portalach społecznościowych.
• do tworzenia spersonalizowanych reklam sieciowych, które są interesujące dla użytkowników. Pliki takie nazywane są ukierunkowanymi reklamowymi plikami cookie.

Informacje na temat wyłączania plików cookie lub zarządzania plikami cookie w używanej przeglądarce można uzyskać, korzystając z poniższej listy:

a) Chrome
b) Mozilla Firefox
c) Internet Explorer
d) Safari

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez zakładkę – Kontakt.

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

 

Postanowienia końcowe:

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis develey.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.

Pozdrawiamy, Warszawa 21.03.2019 r.

Polityka Prywatności