NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I DOSKONAŁY SMAK

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I DOSKONAŁY SMAK

 

Develey jest jednym z wiodących producentów żywności. Zaufały nam miliony konsumentów na całym świecie, dlatego naszymi priorytetami są: doskonały smak, najwyższa jakość produktów i ich bezpieczeństwo. Od początku naszej działalności budujemy i pielęgnujemy wizerunek oparty właśnie na jakości i dobrym smaku. Jak to robimy? Na każdym etapie naszej działalności – od wyboru składników, uważnej selekcji dostawców, produkcji w naszym zakładzie, aż po szczegółowe kontrole jakości gotowych produktów. 

Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce! 

 

TYLKO NAJLEPSZE SUROWCE

Nie byłoby naszych produktów, gdyby nie doskonale dobrane i wyselekcjonowane składniki. Z uważnością wybieramy każdy surowiec, który trafia do naszych wyrobów. Współpracujemy ze stałymi, zatwierdzonymi i zaufanymi dostawcami, obowiązkowo posiadającymi wdrożone standardy jakościowe, których audytujemy zgodnie z planem. Nieliczne surowce rolne kupujemy od firm specjalizujących się w skupowaniu i dystrybucji produktów rolnych, od których wymagamy spełnienia naszych restrykcyjnych wymagań. Dostawcy podlegają również corocznej ocenie, w której bierzemy pod uwagę kluczowe aspekty współpracy przekładające się na jakość dostaw, takie jak: certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, komplet badań gwarantujących bezpieczeństwo surowców, ilość reklamacji, itp. Każdy dostawca surowca zobowiązany jest do wypełnienia specyfikacji wewnętrznej, która zawiera szczegółowe informacje na temat surowca, między innymi: parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, zabezpieczenia przed ciałami obcymi, zgodność opakowania z wymaganiami dla materiałów do kontaktu z żywnością, brak GMO, informacje dotyczące alergenów. Dodatkowo surowce pochodzące spoza UE poddawane są kontroli granicznej zgodnie z przepisami UE.

 

NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PROCES PRODUKCJI 

Zakład produkcyjny Develey Polska istnieje w Warszawie od 29 lat. Dołożyliśmy największych starań, aby był nowoczesny i bezpieczny, a każdy słoiczek ketchupu i musztardy, który opuszcza naszą fabrykę po prostu perfekcyjny! 

Od początku działalności podlegamy nadzorowi Inspekcji Sanitarnej i regularnym kontrolom urzędowym ze strony Urzędów: Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Miar. Mamy wdrożone systemy ochrony bezpieczeństwa i jakości żywności, zarówno te obowiązkowe dla producentów żywności, jak i dobrowolne– które wprowadziliśmy dodatkowo, by zawsze być gwarantem bezpieczeństwa i jakości, w tym m.in.: 

 • International Food Standard (IFS Food) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej. Wdrożyliśmy go w 2007 roku. W związku z tym, że posiadamy certyfikat Systemu IFS Food, nasza firma poddawana jest corocznym audytom przez zewnętrzne jednostki certyfikujące, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań standardu. Certyfikat potwierdza, że produkty wytwarzane przez Develey spełniają najwyższe wymagania jakościowe i są w pełni bezpieczne dla konsumentów.  Osiągamy to dzięki temu, że:
 • posiadamy nowoczesny park maszynowy, który jest wyposażony w skuteczne zabezpieczenia przed ciałami obcymi; 
 • podczas produkcji przeprowadzamy na bieżąco kontrolę produktów w kierunku bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz spełnienia zadanych wymagań sensorycznych 
  i fizykochemicznych; 
 • nasza procedura nadzoru nad alergenami pozwala unikać zakażeń krzyżowych między produktami posiadającymi składniki alergenne, a takimi, które ich nie mają; 
 • nasi pracownicy są zaangażowani w zapewnienie jakości, świadomi zagrożeń w obszarze produkcji i potrafią odpowiednio reagować.
 • System HACCP  (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest systemowym postepowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.
 • Program Kultury Bezpieczeństwa Żywności podnosi świadomość jakościową pracowników na wszystkich stanowiskach. 
 • Good Hygienic Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) - czyli działania, które muszą być podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane, na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. 
 • Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna).

 

KONTROLA PRODUKTÓW GOTOWYCH

Nasze wyroby gotowe są kontrolowane w wewnętrznym laboratorium pod kątem spełnienia parametrów jakościowych (sensorycznych, fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych). Zgodnie z rocznym planem badań są również regularnie poddawane analizom w zewnętrznych laboratoriach akredytowanych w Polsce i Niemczech. 

Jakość naszych produktów jest ponadto weryfikowana przez naszych odbiorców (duże sieci handlowe, sieci restauracji) poprzez audyty niezależne, które są przeprowadzane na zlecenie tych klientów oraz w badaniach laboratoryjnych zlecanych okresowo dla produktów pobieranych z rynku. 

 

Wszystko po to, by na stoły naszych klientów trafiały wyłącznie doskonałej jakości, bezpieczne i pyszne ketchupy i musztardy!