Z troską o zrównoważony rozwój

Z troską o zrównoważony rozwój

Develey traktuje bardzo poważnie wyzwania społeczne i środowiskowe, pracując nad wieloma projektami na rzecz zrównoważonego rozwoju jednocześnie. Zgodnie z przyjętą polityką, bardzo ważne jest odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska, jak również zaangażowanie społeczne i dbałość o środowisko pracy. Jako firma rodzinna myślimy w kategoriach przyszłych pokoleń. 

Dobra atmosfera pracy jest dla nas szczególnie ważna, przez co dążymy do zadowolenia i motywacji. To napędza naszych Pracowników, którzy są największą wartością Develey, do działania i osiągania coraz wyższych standardów. 

Jako przetwórcy produktów rolnych najwyższej jakości, szczególnie dużą wagę przywiązujemy do kwestii ochrony środowiska. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu, monitorujemy nasze procesy produkcyjne. Dzięki określonym wskaźnikom wiemy, co możemy usprawnić. Nasz główny cel to zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z tym, korzystamy z alternatywnych źródeł energii. Jednocześnie wprowadzamy procesy, które umożliwiają oszczędność, jak i odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej. Dążymy, aby nasze opakowania w jak największym stopniu nadawały się do recyklingu. Segregujemy odpady na terenie całego zakładu, by największa ich część trafiała do powtórnego wykorzystania. Każdego roku Develey stawia sobie i osiąga kolejne cele w dążeniu do zerowej emisji CO2.

Develey Polska posiada certyfikaty norm ISO 14001 i 50001. Co oznacza, że stosujemy System Zarządzania Środowiskiem i Energią w praktyce.