Razem możemy więcej, czyli nagroda Fundacji La Caixa dla Develey Polska

Razem możemy więcej, czyli nagroda Fundacji La Caixa dla Develey Polska

9 lipca odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla firm zaangażowanych w aktywizowanie i zatrudnianie osób narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe.

W ramach programu „Włącz Się” hiszpańskiej fundacja La Caixa, nagrodzeni zostali polscy pracodawcy, oferujący osobom wykluczonym miejsca pracy, a tym samym pomagający w poprawie sytuacji życiowej. Program realizowany jest w Polsce od 2012 roku i od tego czasu objął już 5 000 osób, z czego prawie połowa została zatrudniona w przedsiębiorstwach uczestniczących w inicjatywie. Znaleźliśmy się wśród laureatów jako firma zatrudniająca powyżej 250 pracowników, a jednym z głównych bohaterów – beneficjentów programu był pan Bartek Jankowski.

Fundacja La Caixa wywodzi się z Kasy Oszczędnościowej i Emerytalnej z Barcelony, powstałej w 1904 roku. Utworzono ją w celu poprawy warunków życia ludności oraz pomocy osobom z różnych powodów wykluczonych z rynku pracy – po ciężkich wypadkach, wymagających rehabilitacji, niepełnosprawnym, starszym, bezdomny, więźniom czy emigrantom. Swoją misję realizuje właśnie m.in. poprzez program „Włącz Się”, w ramach którego zrzesza firmy zaangażowane społecznie oraz organizacje pozarządowe pomagające osobom w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Jej celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zatrudniania osób zmagających się z trudnościami oraz angażowanie coraz większej ilości firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez oferowanie im programów aktywizacji zawodowej dostosowanych do ich indywidualnych wymagań.

Jesteśmy niezwykle dumni, że znaleźliśmy się w gronie laureatów, gratulujemy pozostałym oraz dziękujemy Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, wspólnie z którym już od dziesięciu lat dajemy miejsca pracy osobom, które mają problem z jej znalezieniem. Cieszymy się, że możemy tym samym wskazywać innym firmom słuszny kierunek działania. Bo, jak to powiedział ktoś mądry, „Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.