Sosy TABASCO® powstają w naturalny sposób

Warto wiedzieć, że… sosy TABASCO® powstają w naturalny sposób

Od momentu powstania, sos TABASCO® wytwarzany był i jest w zgodzie z naturą. Nasz sos był już „przyjazny środowisku” długo przed powstaniem tego terminu. Całe pokolenia pracowników McIIhenny Company rozumiały swoją odpowiedzialność, aby proces produkcji prowadzony był w zrównoważony sposób oraz swoja rolę, jako osób nim zarządzających. Dla marki TABASCO® zrównoważony rozwój to coś więcej niż najnowszy trend, to zobowiązanie wobec planety. Właśnie dlatego, zawsze staramy się szukać nowych sposobów na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, zarówno lokalnie i globalnie.